Cégtulajdonos és egyéni vállalkozó székhelyszolgáltatás igénybevételével sokat könnyíthet saját feladatain, de sokan nem rendelkeznek erről pontos, vagy elegendő információval.

Pedig egy jól működő székhelyszolgáltató minimális költségek mellett, nagymértékben tudja segíteni egy vállalkozás, illetve cég működését.

A felmerülő kérdések alapján összeszedtük azokat a lényeges információkat, amit a székhellyel, illetve magával a székhelyszolgáltatással kapcsolatban tudni érdemes.


A rendelkezéseket összefoglalva megállapítható, hogy székhelyszolgáltató az, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég (megbízó) székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszer-intézkedések tűréséről.


A székhelyszolgáltatás feltételei közé tartozik, hogy a székhelyszolgáltatónak tevékenysége gyakorlásához írásba foglalt megbízási szerződést kell kötnie, mely nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég (megbízó) létesítésére is határozott időre kerül sor.

A megbízási szerződés eredményeként a székhelyszolgáltató biztosítja a cég (megbízó) székhelyét, azonban a cég (megbízó) az ingatlant ténylegesen nem használja, és a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek nem a cég (megbízó) törvényes vagy szervezeti képviselője vagy alkalmazottja tesz eleget.
Ennek meghatározása a 2006. évi V. törvényben található:

A székhely, telephely, fióktelep

 

7. § (1) A cég székhelye a cégbejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.

 

 

Milyen iratoknak kell a székhelyen lennie?

 

Rendelet szabályozza a székhelyen tárolandó iratok minimális körét, amelyek a következők: cégiratok (alapító okirat, társasági szerződés, aláírás minta), hatósági engedélyek, az adóhatóság felé teljesített adatbejelentésekkel kapcsolatos iratok, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolók, cégbejegyzési végzés másolata, a társasági szerződés és az érvényes szerződés, mely bizonyítja, hogy a vállalkozás vezetője jogosan tüntette fel adott címet székhelyként.

 

A székhelyen fel kell jegyezni az ügyvezető, cégvezető pontos címét és telefonszámát, illetve az iratmegőrzés helyének címét.

 

Kötelező-e a székhely meghatározása?

Igen

 

Mivel jár, ha az otthonunkat jelöljük meg a vállalkozás székhelyeként?

Az adóhatóság az ellenőrzései során a székhelyszolgáltatás címén, azaz a saját lakásában fogja a vállalkozás képviselőjét, valamit a szükséges iratokat keresni.

Önnek kell képviselnie vállalkozását.

Minden beérkező hivatalos levelet, illetve küldeményt Önnek vagy meghatalmazottjának kell átvennie az Ön otthonában. Hivatalos levél átvételének elmulasztásakor pénzbírsággal, vagy akár adószám felfüggesztéssel sújthatják cégét.

Mindennap biztosítani kell az elérhetőségeta székhely (lakás) címén.

A végrehajtó a székhelyen található értéktárgyakat lefoglalhatja, ha a cég végrehajtás alá kerülhet.

Az otthonunkba bejelentett székhely esetén az önkormányzat bizonyos esetekben akár építményadót is kiszabhat.

A vállalkozások, cégek és vállalatok nem működhetnek székhely nélkül.

 

Mi a teendő, ha székhelyszolgáltatást veszünk igénybe?

A székhelyszolgáltatás igénybevételét be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A bejelentést nem a székhelyszolgáltatónak kell megtennie, hanem a szolgáltatást igénybe vevő félnek. Egyéni vállalkozónak ’T101E nyomtatvány kitöltésével, cégbejegyzésre kötelezett adózónak ’T201T nyomtatvány kitöltésével van erre lehetőség.

 

Milyen adatokat kell bejelenteni a székhelyszolgáltatás igénybevételekor?

A ’T201 nyomtatvány szerint az alábbi adatokat kell bejelenteni a székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén:

a) a székhelyszolgáltató elnevezése,
b) a székhelyszolgáltató székhelye, 
c) a székhelyszolgáltató adószáma,
d) a székhelyszolgáltatási jogviszony (megbízás) kezdő időpontja (ha a székhelyszolgáltatást már az adatlap benyújtását megelőzően is igénybe vette, úgy a benyújtás napjánál korábbi dátum is megadható), és
e) a székhelyszolgáltatási jogviszony (megbízás) befejező időpontja (ha határozott időtartamra jön létre a szerződés), vagy határozatlan időtartamú szerződés esetén ennek jelzése a megfelelő kódkocka megjelölésével.

A hatályos 7/2017. (VI. 1.) Igazságügyi Minisztérium rendelet szerint székhelyszolgáltatásra vonatkozóan, egy kivétellel csak határozatlan idejű szerződés köthető, ez a kivétel pedig az, amikor maga a cég is határozott időre alakul meg.

 

Mikor kell bejelentést tenni a székhelyszerződés megkötéséről?

Csak akkor kell ilyen bejelentést tenni, ha változás áll be székhelyszolgáltatás területén - tehát, ha újonnan kötik meg a székhelyszolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy ha már korábban megkötött és bejelentett szerződés megszűnik, illetve, ha valami változik a bejelentett adatok közül. Ilyenkor a változás után 15 nap alatt meg kell tenni a bejelentést.

Új vállalkozás indításakor vagy új cég alapításakor a cégbíróságon való bejegyzést követően tehát 15 nap áll a rendelkezésünkre, hogy megtegyük a bejelentést a székhelyszolgáltatás igénybevételéről. Székhelyszolgáltatás egyéni vállalkozóknak is elérhető, de nekik a vállalkozás bejelentésével egyidejűleg kell bejelenteni annak igénybevételét.

 

Miért minket válasszon?

Miért utazna Budapestre, ha itt helyben is megoldható a Székhelyszolgáltatás?

Borsod-Abaúj Zemplén megyében az egyedüli hivatalos székhelyszolgáltatók vagyunk, területi hatálytól függetlenül várjuk régi és új ügyfeleinket.

Célunk, hogy levegyük ügyfeleink válláról az adminisztratív terhek egy részét, így több idejük maradjon vállalkozásuk fejlesztésére. Irodánkban tárgyalót tudunk biztosítani az esetleges ellenőrzések, vagy üzleti tárgyalások megtartására.

Gyors, rugalmas ügyintézés

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült